Deutsch
Polski
Kontakt

mgr filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego
egzaminowana tłumaczka języka niemieckiego - Izba Handlowo-Przemysłowa (IHK) Düsseldorf
tłumacz przysięgły przy Wyższym Sądzie Krajowym (OLG) Hamm
członek Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy Niemieckich (BDÜ)


Prawo - Polityka - Społeczeństwo
Państwo - Administracja
Handel - Gospodarka
Kultura - Sztuka
Medycyna


-    szybkie i solidne wykonanie zleconych przez Państwa prac
-    sporządzenie tłumaczeń przysięgłych w celu przedłożenia urzędom oraz instytucjom (akty USC, świadectwa, zaświadczenia, itp.)
-    indywidualną kalkulację cen